Yeni profil mesajları

”Milattan önceki yüzyıllarda Hunlar, çocuklarını, topluma faydalı olabilecek bir terbiye ile yetiştirirlerdi. Topluma faydası dokunmayacak kadar yaşlanmış olanlar ise intihar ederlerdi.”
”İktisadi doktrinler çabuk değişir, değişmeyen prensipler, milliyetçilik prensipleridir.”
Üst